Om BoniConsult

Om BoniConsult

 

BoniConsult ApS er et enkeltmandsdrevet firma, der har specialiseret sig i at bistå kommuner med at udføre hygiejniske og tekniske tilsyn med svøm-mebade, udarbejde forslag til kommunal godkendelse af svømmebads-anlæg, samt øvrig rådgivning inden for svømmebadsområdet.

 

Med ca. 30 års erfaring fra kommunal og privat ansættelse, samt 9 år som selvstændig, har jeg stor erfaring i løsning af næsten alle typer af opgaver på miljøområdet.

 

Som selvstændig har jeg de fleste opgaver inden for svømmebadsområdet hvor jeg, som et af de eneste firmaer i Danmark, tilbyder at hjælpe kom-munerne med både tilsyn og sagsbehandling på svømmebads-området.

 

Hvis du som svømmebadsejer eller driftsleder har behov for sparring i forbindelse med driften, er jeg naturligvis også klar til at træde til. Gode faste arbejdsrutiner, både i forbindelse med rengøring og egenkontrol af vandkvaliteten, kan ofte forhindre overskridelser af vandkvalitetskrav, og dermed undgås opfølgende (og dyre) vandanalyser.

Om mig

 

Om mig selv kan jeg oplyse, at jeg er 65 år, men "still going strong".

 

Min erfaring inden for miljøområdet generelt og speciel i relation til svømmebade fremgår overordnet af mit CV.

 

Ud over ca. 30 års erfaring med administration af miljøbeskyttelseslovgivningen - heraf ca. 28 år med svømmebade - kan jeg oplyse, at:

 

  • Siden 2007 har jeg udført ca. 300 tilsyn med svømmebadsanlæg, incl. tilsynsbreve/håndhævelse og tilsynsrapporter

 

  • Jeg har udarbejdet forslag til godkendelse af ca. 40 forskellige bassin-anlæg, både store bassinanlæg/badelande med op til 8 bassiner, samt mindre anlæg på campingpladser eller hoteller.

 

For yderligere oplysning se faneblad med Referencer.

 

  • I øjeblikket (2017) arbejder jeg på godkendelse af bassinanlæg i Aalborg og Brønderslev Kommune, samt Bornholms Regionskommune.

Kvalitetsbevidst

 

Kendetegnet for min måde at drive virksomheden på er, at jeg kun påtager mig en opgave, hvis jeg er helt sikker på at kunne levere et kvalitetsprodukt.

Hvis der opstår særlige juridiske problemstillinger, vil disse blive afklaret enten med Miljøstyrelsen eller med Advokat Mads Kobberø.

 

Da jeg imidlertid ikke har så store administrationsudgifter som andre større rådgivende ingeniørfirmaer, og dermed ikke skal kalkulere med et tilsvarende overhead, er jeg ikke i tvivl om, at I vil finde mine tilbud fordelagtige.

 

Der er naturligvis tegnet professionel dgiveransvarsforsikring.